Tryghed, selv hvis det værst tænkelige sker

Slider

 

Lovgivningen i Danmark er tydelig: Det er påkrævet at enhver offentlig institution eller uddannelsesinstitution kan forebygge ulykker og håndtere kriser, der kan være af livstruende karakter. Beredskabsplaner og grundig uddannelse af personale og ledere er afgørende for, om I kommer godt igennem en alvorlig kritisk situation. Det er her, vi træder til.

 

 

KOMPETENT BAGGRUND FRA FORSVARET OG POLITI

Vores mangeårige erfaring indenfor politiet og forsvaret bliver sat i spil, når vi skaber den nødvendige tryghed for jeres uddannelsesinstitution, virksomhed eller myndighed. I samarbejde med jer udvikler vi en skræddersyet beredskabsplan og gennemfører uddannelsesprogram for ledere og medarbejdere.

Derudover ved vi at ét er teori, noget andet er hverdagen. Derfor garanterer vi reel implementering af værktøjerne, så alle ved, hvad de skal gøre, hvis sikkerheden er truet.

I opnår tryghed i hverdagen samt overblik over enhver situation og håndtering af en krise.

 

DAHL & SVANE TILBYDER:

  • Skræddersyede beredskabsplaner
  • Udarbejdelse af handleplaner og undervisning heri i forhold mod skoleskyderier
  • Udarbejdelse af voldspolitikker
  • Evakueringsplan ved fx terror – og bombetrusler, brand eller fysiske overfald
  • Procedurer for livstruende eller frihedsberøvende situationer
  • Uddannelse af personale og ledere i krisehåndtering.

 

Hvem arbejder vi for

 

Netværk
Klar procedure ved fx skoleskyderi, brand og bombetrusler
Kompetente og erfarne konsulenter med baggrund i forsvaret og politiet
Oversigtsplaner, praktisk implementering og tæt samarbejde med myndigheder og jeres personale
Slider

 

Sådan foregår det

Med afsæt I jeres nuværende trusselsbillede og fysiske rammer starter vi med en komplet gennemgang af enhver mulig, kritisk situation. Vores tilgang er, at ingen detalje er for lille. Vi kommer derfor omkring enhver situation – også dem, som I ikke regnede med, at I skulle forholde jer til.

 

Lad os tage ansvaret

Vores erfaring med sikkerhed, krisehåndtering og livstruende situationer vil hurtigt sætte spot på, hvor der skal sættes ind og hvor det er nødvendigt at tage yderligere foranstaltninger. Alt tænkes ind – fra den mindste detalje til den overordnede plan. Vi samarbejder gerne med myndigheder og kan tage over på hele ansvaret omkring beredskabsplanerne. Vi går ikke før arbejdet er fuldført, og beredskabsplanen er på plads. Vi samarbejder med de dygtigste konsulenter i landet, og trækker på vores store netværk, når vi har brug for det.

Strategisk sikkerhed
Ingen kompromisser
Maksimal tryghed i enhver kritisk situation

Slider

 

Konflikthåndtering – forebyg der, hvor I kan

Ikke alle kriser kan forebygges med en beredskabsplan. Nogle sker blot ved, at mennesker er samlet. Som led i at skabe den absolut tryggeste hverdag for jeres medarbejdere, elever og pårørende tilbyder vi derfor også at uddanne jeres personale i konflikthåndtering. Kollega-hjælp, egen beskyttelse samt håndtering af højspændte situationer er vigtige værktøjer i en beredskabsplan.

Vores uddannelse i konflikthåndtering tager afsæt i menneskeskabte relationer og ruster jer til at kunne afhjælpe højspændte konflikter, skabe ro til handling og sikre borgere, elever og personales tryghed.

 

 

Læs mere om konflikthåndtering

 

Vi løser opgaver for

  • Folkeskoler
  • Gymnasier
  • Kostskoler
  • Regionsråd

 

Er du i tvivl om, hvad vi kan gøre for din virksomhed eller organisation, så tag endelig kontakt.

Det er ganske uforpligtende.