Udviklingsorienterede social- og beskæftigelsesrettede konsulenter

Dahl & Svane sikrer en målrettet pædagogisk – og psykologisk indsats mellem kommune, borger og os som mentor/vejleder/jobkonsulent. Fokus er på afklaring af borgerens og/eller den unges livssituation, dernæst vejledning, støtte og rådgivning. Parathed til beskæftigelse eller uddannelse er vores pejlemærke.
 
Vi arbejder på tværs af alle snitflader og i krydsfeltet mellem lovgivning, sagsbehandling og den pædagogiske indsats. Samarbejde, ærlighed og transparens er afgørende for vores arbejde, og vi ser os som medspillere for både sagsbehandler og borger.

Slider

 

DAHL & SVANE TILBYDER

 • Tilpasset forløb til den enkelte borger
 • Hurtig responstid – vi har en mentor klar samme dag, du kontakter os
 • Høj service gennem dialog, sparring og afstemning med sagsbehandler
 • Grundig, skriftligt dokumentationsarbejde
 • I betaler kun for brugte antal timer, herunder præcis tidsregistrering
 • Minimum et fysisk borgermøde pr. uge
 • Mentor- og vejlederstøtte jf. LAB-loven, § 91 under vejlederstøtte og § 167 under mentorstøtte
 • Jobkonsulentydelse: Afklaringsforløb, udredning og oprettelse af virksomhedspraktik med tilhørende dokumentation.

 

Kontakt os allerede i dag

 

Teori og Metode 

Vi har ikke tunnelsyn, og tilpasser vores arbejde og metode til borgen, formålet og målsætningen.

Hurtig respons og ingen binding

Handling, afklaring af forventninger og igangsættelse af aktiviteter sker indenfor kort tid – ofte indenfor et døgn. Når vi har skabt succes, er målet nået, og I er fri af yderligere binding.

Samarbejde og høj faglighed

Vi frigiver ressourcer hos jer og tilbyder at tage over på opgaven. Samarbejde og løbende dialog sikrer, at vi når i mål.

Slider

Vi fastholder borgeren og sikrer processer jf. handleplan. Vi belyser positive udviklingsområder og sørger for løbende opdatering af forhandlingsplanen

En grundlæggende motivationsfaktor for forandring er at skabe livsmening og glæde.

Slider

 

Fokus og metodetilgang

Der arbejdes med aktivitetsparate borger, sygemeldte, ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Når vi indgår samarbejde, er vores fokus ikke på at tilpasse borgeren til et koncept, en kasse eller en paragraf. Vi spørger i stedet, hvordan vi som professionelle kan gøre mål, ønsker og kompetencer til en del af borgerens eget projekt for igen at få en holdbar arbejdsmarkedstilknytning.

 

Skilte

 

Intet teoretisk tunnelsyn

Vi har ingen fastlåste koncepter, der skal følges. Ingen teori eller metode kan stå alene. I stedet ser vi mennesket bag paragraffen. Vores største opgave er at få borgeren til at lykkedes, og tilgår en hver borger med et helhedsorienteret blik.

 

 

 

Stort erhvervsnetværk

Gennem samarbejde med os, bliver vores store og velplejede erhvervsnetværk en del af borgerens vej tilbage til job – og uddannelsesparathed. Vi tror på at skabe det helt rigtige match, og fordi vi har konsulenter i hele Danmark, kan vi løbende have dialog med lokale erhvervsnetværk. På den måde, er der hurtig adgang fra borger til evt. arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller behandlingstilbud.

 

Personlig udvikling
Håndtryk

Korrekt match mellem borger og mentor / vejleder / jobkonsulent

Vores store konsulentnetværk giver os mulighed for at skabe det rigtige match mellem menneske, etnicitet og livssituation. Gennem afklaringssamtale med sagsbehandler, finder vi hurtigt den rigtige konsulent/vejleder til borgeren, der derfor bliver mødt af et menneske, der kan tale i øjenhøjde med det samme.

Vi lægger vægt på at have en bred kompetencebase hos vores konsulenter, og støtter op om hinandens fagområder, når der er behov.

Vores konsulenter har erfaring med personlige-, psykiske- og sociale problematikker, økonomi, integration og undergrundsmiljøer.

 

Vi tilbyder mentorer/vejledere/ jobkonsulenter, der er trænet og erfarne i at:

 • Mestre identifikationsarbejde
 • Udføre praktiske opgaver som samtaleforløb og opfølgning med sagsbehandler
 • Korrekt rapportering og dokumentationsarbejde
 • Udøve opsøgende- og afklarende (be)handlingsmuligheder og virksomhedsarbejde
 • Arbejde med et udviklingsorienteret helhedssyn på borgeren.
Mennesker

Er du i tvivl om, hvad vi kan gøre for din virksomhed eller organisation, så tag endelig kontakt.

Det er ganske uforpligtende.