Hvem er Dahl & Svane?

Dahl & Svane blev grundlagt i 2009 og siden da, har der været mere end 5000 personer igennem vores forskellige kursus-porteføljer, vores vikar-tjeneste og mentor-virksomhed. Firmaet blev oprettet sideløbende med anden beskæftigelse, hvor vi tilegnede os mange erfaringer i forhold til det at arbejde med mennesker. I år 2017 er Martin Dahl og Martin Svane fuld tid i firmaet, og vi har 4 konsulenter og 12 mentorer tilknyttet, som har hver deres force inden for vores område. På denne måde dækker vi hele Danmark med stor succes.

Vores ydelser

Konflikthåndtering

På vores konflikthåndteringskursus sætter vi medarbejderen i fokus, hvor vi lægger vægten på mental forberedelse til arbejdsdagen, brugen af kropssprog, definition af egne og virksomhedens grænser, gennemgang af relevant lovgivning, mind disturbance, kollegahjælp og ikke mindst fysiske virkemidler, såfremt kunden ønsker dette.

På dette kursus tilegner deltageren sig værktøjer til at aflæse og bruge sig selv – således at en konflikt standses, før den overhovedet er startet. Vi arbejder ud fra, at jo mere viden og færdigheder en person besidder, des bedre handler personen i en tilspidset situation.

Yderligere er det vigtigt, at personalegruppen besidder de samme værktøjer – og snakker ”et fælles” sprog, hvorved at personalegruppen fremstår som en samlet gruppe. Vores erfaringer viser, at gør personalegruppen dette, så falder for eksempel brugen af magtanvendelser.

Vores overbevisning er, at en god kollega-ånd og accept af hinanden som kolleger – og fælles retningslinjer overfor borgerne resulterer i færre konflikter, hvad enten de er af verbal eller fysisk karakter.

Den fysiske del omhandler egen beskyttelse, kollegahjælp, samt der undervises ud fra andre lovgivninger, hvis dette ønskes. Den fysiske del undervises ud fra ”Mindste-middel-princippet”.

Et kursus i konflikthåndtering bliver udarbejdet i tæt samarbejde med kunden, således at vi tilsikre, at kunden opnår det optimale resultat, som passer til deres virksomhed og personale.

Et typisk kursus består af to dages undervisning med 6 timer pr. dag. Tidspunkt for undervisninger er op til kunden – og vi vil sammen med kunden før kursusafholdelse gennemgå alle aspekter af indholdet, således at vi tilstræber at ramme kundens målgruppe 100%.

D&S Resources vikar-tjeneste

“Humans first”

Mangler din virksomhed vikarer? Hvad enten det er planlagt eller akut, så kan vi stille det relevante personale. Vi stiller målrettet vikarer til rådighed inden for plejesektoren, skoler, institutioner og lignende.

– D & S Resources har ingen kontraktmæssige klausuler over for vores personale.

– Personalet hos D & S Resources garanterer, at de ikke tager del i eventuelle interne problematikker på arbejdspladsen, og de blander sig ikke i virksomhedens interne politikker – de er en neutral arbejdskraft.

– D&S Resources følger altid op på vores kunder, således at vi kan tilsikre at kvaliteten hos vores personale harmonerer med kundens forventninger.

– Personalet hos Dahl & Svane har alle gennemgået Dahl &Svane´s uddannelse i Kommunikation, Samtaleteknik og Konflikthåndtering.

– Yderligere besidder hele personalegruppen en stor erfaring inden for det sociale område.

– Vores medarbejdere i Dahl & Svane Resources har alle en anden uddannelse bag sig, som gør at deres initiativtagen, problemløsninger og evnen til at modtage instrukser er i top. – hvor fællesnævneren er, at de alle vil det bedste for andre mennesker.

Generel Sikkerhed

Er beredskabsplanen på plads – og hvis ja – hvorfor ikke samle alle planerne i en? D & S tilbyder i samarbejde med Asteris Consult en gennemgribende uddannelse af ledelse og personale i forhold til beredskabsplaner og dets virke – blandt andet inden for skoleskyderi. Med dette koncept gives en grundlæggende uddannelse i håndtering af hændelser, som er et must for alle uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Kan du som uddannelsesinstitution svarer med et stort JA til disse spørgsmål:

– Indeholder beredskabsplanen alle elementer?
– Er der styr på proceduren?
– Fungerer kommunikationen?
– Kender personalet og ledelse deres roller?
– Kontaktpersoner til relevante myndigheder?
– Er personalet i stand til at handle under pres?

Loven siger, at uddannelsesinstitutionerne i Danmark er forpligtet til at forebygge og håndtere ulykker og krisesituationer på uddannelsesstedet. D & S giver tilbud om råd og vejledning i forhold til en opgradering af uddannelsesstedets nuværende beredskabsplaner og uddannelse af personalet.

Mentor Virksomhed

Vi har kørt mentor-forløb igennem en årrække, hvor vi har arbejdet med unge mennesker, som har forskellige problemstillinger – alt fra problemer i hjemmet, med skolegangen, misbrug og andre ting. Vi arbejder ud fra, at der skal være ”højt til loftet” – og møde de unge, der hvor de er i livet – og samtidig give dem en rollemodel at se op til – uden at gå på kompromis med den almindelige og fornuftige grænsesætning.

Dette koncept har vi overført til voksne mennesker, som for eksempel har gået ledige igennem længere tid. I samarbejde med jobcentre lægger vi en strategi, som giver borgeren de bedste forudsætninger for at komme videre i en måske fastlåst situation, som skal ende ud i en afklaring, virksomhedspraktik eller uddannelse.

På samme måde besidder vi sprogmentorer, som har et indgående kendskab til andre kulturer, og på den måde kan bryde eventuelle barrierer, som gør at de er stagneret i arbejdslivet.

For jobcentre er det for de borgere, som ikke er motiveret til nogen handling. Forløbet er unikt, idet borgeren ikke behøver at møde op nogle steder – men vi kommer til borgeren.

Indsatsen kan foregå både hos borgeren selv, lokaler i Jobcenteret eller andet sted.

Forløbet er en sammenkobling mellem et LAB §31b og et LAB §32 forløb, hvor målet er enten at få borgeren i praktik, uddannelse eller få en afklaring på beskæftigelsesmål.

Forløbene er baseret på timeløn og kortsigtede kontrakter med kontinuerlig tilbagemeldinger til sagsbehandlerne via status- og forløbsrapporter.

Martin Dahl

Er ansvarlig for al kommunikation med kunderne, salgsarbejde, undervisning på kursusdage – og er selv i ”marken” med mange af vores borgere i mentor-forløb. Yderligere administrerer Martin Dahl personalet i samarbejde med Martin Svane.

Martin Svane

Er ansvarlig for al administration i virksomheden, innovation, undervisning på kursusdage og koordination af borgere i mentor-søjlen.

Kontakt os idag

Send os en email eller ring til os på telefon; 22 40 90 09 og få en
uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

EMAIL: info@dahlogsvane.dk
TELEFON: 22 40 90 09
CVR: 35035273
DK-KØGE